Bilančna skupina

Prvo plinarsko društvo registrirano je pri Hrvatskom operatoru tržišta energije (HROTE) kao voditelj bilančne skupine.

Registar neposrednih članova bilančne skupine Prvog Plinarskog Društva. Sukladno članku 8. st.11, Pravila o organizaciji tržišta prirodnog plina Prvo plinarsko društvo d.o.o. objavljuje registar neposrednih članova bilančne skupine:

R. br. Naziv neposrednog člana bilančne skupine Adresa
1. GRADSKA PLINARA ZAGREB - OPSKRBA d.o.o. Radnička cesta 1, 10 000 Zagreb
2. GRADSKA PLINARA KRAPINA d.o.o. Frana Galovića 7 B/II, 49000 Krapina
3. RADNIK D.D. Ulica kralja Tomislava 45, 48260 Križevci
4. PLIN VRBOVEC d.o.o. Kolodvorska 29, 10340 Vrbovec
5. BROD - PLIN d.o.o. Tome Skalice 4, 35 000 Slavonski Brod
6. PLINARA ISTOČNE SLAVONIJE d.o.o. Ohridska 17, 32 100 Vinkovci
7. PLIN VTC d.o.o. Trg bana J. Jelačića 21/II, 33 000, Virovitica
8. KOPRIVNICA OPSKRBA – OPSKRBA PLINOM d.o.o. Mosna ulica 15, 48 000 Koprivnica
9. KOMUNALAC d.o.o. Ulica križnog puta 18, 34 550 Pakrac
10 PRVO PLINARSKO DRUŠTVO d.o.o.  A. Stepinca 27, 32 000 Vukovar
11. PRVO PLINARSKO DRUŠTVO - OPSKRBA POSLOVNIH KORISNIKA d.o.o. K. A. Stepinca 27, 32 000 Vukovar
12. PRVO PLINARSKO DRUŠTVO - OPSKRBA KUĆANSTAVA d.o.o. K. A. Stepinca 27, 32 000 Vukovar
13. PRVO PLINARSKO DRUŠTVO d.o.o. Beograd Trešnjinog cveta 1, 11 070 Novi Beograd, Republika Srbija
14 PPD HUNGÁRIA ENERGIAKERESKEDŐ Kft. Montevideo utca 2/c, 1037 Budapest, Hungary

 

Dokumenti za download:

plinko