Popis ovlaštenih instalatera, ispitivača, servisera i dimnjačara na distribucijskom području PPD-a

Zbog brige o sigurnosti naših korisnika, ali i kako bismo mogli garantirati kvalitetu opskrbe prirodnim plinom, sve radove, popravke i kontrole na vašim instalacijama i trošilima potrebno je povjeriti samo ovlaštenim osobama. Na taj se način postiže najviši stupanj sigurnosti i ekonomičnosti upotrebe prirodnoga plina.

Na taj se način postiže najviši stupanj sigurnosti i ekonomičnosti upotrebe prirodnoga plina. Popis ovlaštenih instalatera, ispitivača, servisera i dimnjačara na distribucijskom području PPD-a možete pronaći ovdje.

 

Općina Naselja Ime Adresa Telefon Ovlaštenje vrijedi do
VUKOVAR Vukovar, Sotin, Lipovača Tehnostan d.o.o. Vukovar, Dr.F.Tuđmana 23 +385(32)450300 Neodređeno
BOGDANOVCI Bogdanovci, Petrovci, Svinjarevci DUO EKO-DIM Vinkovci, Ljudevita Gaja 1C +385(32)367-819 31.12.2020.
BOROVO Borovo DUO EKO-DIM Vinkovci, Ljudevita Gaja 1C +385(32)366-819 Neodređeno
NEGOSLAVCI Negoslavci DUO EKO-DIM Vinkovci, Ljudevita Gaja 1C +385(32)366-819 20.04.2019.
NIJEMCI Nijemci, Lipovac, Apševci, Podgrađe,
Donje Novo Selo, Vinkovački Banovci, Banovci, Đeletovci
DUO EKO-DIM Vinkovci, Ljudevita Gaja 1C +385(32)366-819 25.11.2021.
MARKUŠICA Markušica, Ostrovo, Gaboš, Podrinje, Karadžićevo DUO EKO-DIM Vinkovci, Mile Budaka 5 +385(32)367-819 31.05.2019
TORDINCI Tordinci, Antin, Korođ, Mlaka Antinska DUO EKO-DIM Vinkovci, Ljudevita Gaja 1C +385(32)366-819 31.12.2017.
TOMPOJEVCI Tompojevci, Berak, Bokšić, Čakovci, Grabovo, Mikluševci DUO EKO-DIM Vinkovci, Ljudevita Gaja 1C +385(32)367-819 25.11.2021.
TOVARNIK Tovarnik, Ilača DUO EKO-DIM Vinkovci,Ljudevita Gaja 1C +385(32)367-819 30.11.2018.
TRPINJA Trpinja, Bobota, Bršadin, Ludvinci, Pačetin, Vera, Ćelije KRIO d.o.o. Trpinja, Gajčanska 3 +385(32)564-246 Neodređeno
UVJETI KORIŠTENJA
Ovaj popis je informativnog karaktera i nije obvezujući za nikoga (uključujući, ali ne ograničeno na krajnje korisnike–potrošače prirodnog plina, subjekte na popisu i Prvo plinarsko društvo – Distribucija plina d.o.o.). Prvo plinarsko društvo – Distribucija plina d.o.o. ne preuzima nikakvu odgovornost za postupke subjekata sa ovoga popisa, kao ni za njihovu sposobnost, stručnost, opremljenost i ostale aspekte. Svaki dogovorni, ugovorni ili bilo koji drugi odnos između subjekata sa ovog popisa i trećih strana ni u kojem slučaju se ne odnosi na Prvo plinarsko društvo – Distribucija plina d.o.o. koje ne preuzima bilo kakvu odgovornost za iste. Popis je sačinjen abecednim redom i pri njegovom sastavljanju nisu uzimani u obzir nikakvi drugi kriteriji.Korisnici ovog popisa informacije u njemu koriste na vlastitu odgovornost i Prvo plinarsko društvo – distribucija plina d.o.o. neće biti odgovorno ni za kakve izravne, neizravne, slučajne, posljedične ili kaznene štete nastale iz korištenja ili nemogućnosti korištenja ovih informacija. Nadalje, Prvo plinarsko društvo – Distribucija plina d.o.o. će uložiti razuman napor kako bi podaci na ovom popisu bili točni i potpuni, ali ne preuzima nikakvu odgovornost za točnost ili potpunost istih. Prvo plinarsko društvo d.o.o. zadržava pravo potpunog ili djelomičnog uklanjanja te izmjene ovih informacija na bilo koji način, u bilo kojem trenutku i iz bilo kojeg razloga bez prethodne najave. Prvo plinarsko društvo – Distribucija plina d.o.o neće biti odgovorno ni za kakve posljedice navedenih promjena. Ovaj dokument može se smatrati autentičnim samo ukoliko je preuzet sa web lokacije Prvog plinarskog društva – Distribucije plina d.o.o. ili uručen od strane djelatnika istog. Prvo plinarsko društvo – Distribucija plina d.o.o. ne priznaje kao autentične nikakve druge predmetne popise preuzete sa drugih lokacija ili iz drugih izvora, te ne preuzima nikakvu odgovornost za njih
plinko