Distribucijska mreža

PPD upravlja, održava i razvija vlastitu distribucijsku mrežu ukupne duljine 595 km plinovoda, od toga 566 km srednje tlačne mreže i 29 km visoko tlačne mreže.

PPD posjeduje koncesiju za distribuciju plina u gradu Vukovaru i devet općina Vukovarsko-srijemske županije (Bogdanovci, Borovo, Tompojevci, Negoslavci, Tovarnik, Nijemci, Markušica, Tordinci i Trpinja). 100%-tni je vlasnik distribucijske mreže koja je u cijelosti izgrađena privatnim investicijama. PPD upravlja, održava i razvija vlastitu distribucijsku mrežu ukupne duljine 595 km plinovoda, od toga 566 km srednje tlačne mreže (3 bar) i 29 km visoko tlačne mreže (6 bar). Na mrežu je priključeno 10.594 potrošača od kojih je do 2006. godine PPD izgradio o vlastitom trošku preko 9.000 priključaka za potrebe kućanstva. Dugoročni cilj PPD-DP je da distribucijsku mrežu dovede do svih stanovnika na svom koncesijskom području i osigura im korištenje plina na siguran i energetski učinkovit način, kao i proširenje distribucije prirodnog plina na druga područja.

plinko