Hitne intervencije

Služba za hitne intervencije dostupna vam je od 0 do 24

Besplatni telefon: 0800 300 102

Služba za hitne intervencije na raspolaganju je neprestano i reagira na dojave korisnika ili nadležnih službi (policija, vatrogasci, centar 112) u slučajevima opasnosti zbog istjecanja, nestanka plina ili drugih smetnji na priključcima i plinskoj mreži.

Djelatnici ove službe su ovlaštene stručne osobe koje su obučene za hitno i pravilno reagiranje na sve pojave na distributivnom sustavu koje mogu ugroziti sigurnost ljudi i imovine. Također, služba je na raspolaganju i u slučajevima kada je narušena kvaliteta isporuke prirodnog plina krajnjim korisnicima.

U SLUČAJU OPASNOSTI SLIJEDITE UPUTE DJELATNIKA SLUŽBE ZA HITNE INTERVENCIJE RADI SPRJEČAVANJA STRADAVANJA LJUDI I IMOVINSKE ŠTETE!

plinko