povratak

Kvaliteta plina

Kako biste bili sigurni da koristite plin najbolje kvalitete, opskrbljivači su dužni zadovoljiti propisana stroga pravila o kvaliteti isporučenoga plina.

„Kvaliteta plina obuhvaća tehničke zahtjeve kvalitete opskrbe plinom čijim poštivanjem operator plinskog sustava osigurava korisniku sustava ili krajnjem kupcu usklađenost parametara kvalitete plina sa standardnom kvalitetom plina.“ (Opći uvjeti opskrbe plinom, N.N. br. 158/13)

PLINACRO (državni operator plinskog transportnog sustava) kontinuirano provodi kontrole plina koji ulazi u transportni sustav Republike Hrvatske. U njega ulazi prirodni plin iz više izvora, od plina iz domaćih plinskih polja, preko uvoznoga iz Rusije, Italije, Nizozemske, Alžira i ostalih zemalja. Plin u Hrvatsku ulazi na dva mjesta - preko interkonekcija iz Slovenije (Rogatec) i Mađarske (Drávaszerdahely). Na oba ulaza u plinski transportni sustav RH (tzv. specifične točke) mjeri se kvaliteta prirodnoga plina, kako bi se izbjegla mogućnost da u sustav uđe plin koji ne zadovoljava propisane standarde kvalitete.

Državni operator plinskoga transportnog sustava , Plinacro (www.plinacro.hr) na svojim internetskim stranicama redovito objavljuje izvješća o kvaliteti za obje specifične točke.

Kada se radi o kvaliteti plina, krajnjim potrošačima najvažnija je donja ogrjevna vrijednost plina, odnosno toplina koja se oslobađa prilikom izgaranja toga energenta. Još se nikada nije dogodilo da je u Republici Hrvatskoj ogrjevna vrijednost bila ispod propisane standardne vrijednosti.

Kvaliteta plina ne može se mjeriti bojom plamena na trošilu korisnika. Naime, ona ovisi o nekoliko faktora. Prirodni plin je smjesa različitih ugljikovodika od kojih je najveći udio metana (CH4) , no sastav ostalih ugljikovodika (etan, propan, butan i primjese težih ugljikovodika) može varirati bez utjecaja na ogrjevnu vrijednost plina i time uzrokovati promjene u boji prilikom izgaranja na plameniku. Također, boja plamena ovisi i o čistoći samoga trošila ili nepodešene mlaznice. Iako prirodni plin u idealnom omjeru zraka i plina izgara plavom bojom, ukoliko nema dovoljno zraka, plin će izgarati u žućkastim ili crvenkastim nijansama, ovisno o vrstama ugljikovodika koji izgorijevanju.

plinko