Nova građevina

A. ISHOĐENJE ENERGETSKE SUGLASNOSTI

 1. Investitor/vlasnik u postupku ishođenja građevinske dozvole za gradnju stambene zgrade sa svojim ovlaštenim projektantom dogovara izradu projekta plinskog priključka i plinske instalacije u sklopu projekta zgrade.
 2. Ovlašteni projektant u ime vlasnika/investitora predaje u PPD-DP pravilno popunjen i od vlasnika/investitora ovjeren zahtjev za EU i ES  i uz zahtjev prilaže potrebnu dokumentaciju
 3. PPD-DP d.o.o. izdaje Energetske uvjete i dostavlja ih investitoru/vlasniku i projektantu.
 4. Ovlašteni projektant strojarstva u redovnom postupku ishođenja građevinske dozvole na osnovu izdanih Energetskih uvjeta, za investitora/vlasnika, radi glavni projekt plinskog priključka i instalacije i predaje ga u ime investitora/vlasnika u PPD-DP na potvrdu
 5. Nakon ishođenja građevinske dozvole, investitor/vlasnik dostavlja primjerak (preslik) u PPD-DP
 6. PPD-DP izdaje Energetsku suglasnost i dostavlja je vlasniku/investitoru.

B. SKLAPANJE UGOVORA O PRIKLJUČENJU

 1. Investitor/vlasnik na osnovu Energetske suglasnosti podnosi Zahtjev za priključenje,na temelju kojega PPD-DP sastavlja ponudu za izgradnju priključka, ispitivanje instalacije i montažu opreme.
 2. 2. Po prihvaćanju ponude investitor/vlasnik sklapa s PPD-DP Ugovor o priključenju na plinski distribucijski sustav i održavanje priključka, kojim se definiraju međusobna prava i obveze.
 3. Investitor/vlasnik prema Ugovoru ispunjava ekonomske uvjete priključenja..

C. IZGRADNJA PRIKLJUČKA  I PLINSKE INSTALACIJE

 1. PPD-DP prema ugovorenom roku gradi plinski priključak.
 2. Ovlašteni plinoinstalater kojeg je izabrao investitor/vlasnik s PPD-DP 
  032/450-970, prema glavnom projektu  izvodi plinsku instalaciju.

D. UGOVARANJE OPSKRBE  I  ISPORUKA PLINA

 1. Vlasnik sklapa s PPD-OPK Ugovor o opskrbi prirodnim plinom u obvezi javne usluge, na osnovu kojeg postaje krajnji kupac.
 2. Ovlašteni plinoinstalater dostavlja u PPD-DP za instalaciju koju je izgradio, potrebnu tehničku dokumentaciju i dogovara vrijeme tehničkog pregleda.
 3. U zakazano vrijeme radnici PPD-DP d.o.o. u nazočnosti vlasnika/krajnjeg kupca i plinoinstalatera, nakon uspješno obavljenog pregleda i ispitivanja plinske instalacije montiraju regulacijsku, mjernu opremu i puštaju plin čime je uspostavljena opskrba.

Napomena:
Ovaj postupak je informativnog karaktera i predstavlja okvirni vodič investitoru kako postati korisnik prirodnoga plina. Radi jasnoće, u postupku nisu navedeni detaljno svi koraci i moguća su odstupanja ovisna o vrstama građevina i samostalnih uporabnih cjelina, koje se priključuju. Popisi i obrasci koji se nalaze na Web stranici PPD-a su podložni promjenama propisa ili dodavanja ili oduzimanja ovlaštenja.

 

plinko