Prvo plinarsko društvo je privatna hrvatska tvrtka iz Vukovara koja se bavi uvozom, prodajom, opskrbom i distribucijom prirodnoga plina. PPD ima sjedište u Hrvatskoj, a tvrtke u Švicarskoj, Mađarskoj i Bosni i Hercegovini iz kojih posluje diljem Europe.

Budući da Hrvatska iz vlastitih resursa nema dovoljno plina za svoje potrebe, naša suradnja sa snažnim međunarodnim partnerima hrvatskom tržištu donosi sigurnost i pouzdanost isporuke plina. Također, PPD ima osigurane skladišne kapacitete za plin i u Hrvatskoj i u inozemstvu, koji omogućavaju skladištenje plina u trenutku povoljnih kretanja cijena te jamče isporuku potrebnih količina plina u svakom trenutku.

Suradnju sa svim našim partnerima temeljimo na poštenju i kvaliteti, težeći dugoročnim odnosima. U svakodnevnom radu njegujemo neposrednost i pristupačnost, a ulaganjem u znanje svojih zaposlenika razvijamo stručnjake koji svojim idejama čine PPD jednom od najjačih tvrtki u regiji.

PPD – distribucija plina posjeduje koncesiju za distribuciju plina u gradu Vukovaru i devet općina Vukovarsko-srijemske županije (Bogdanovci, Borovo, Tompojevci, Negoslavci, Tovarnik, Nijemci, Markušica, Tordinci i Trpinja) te je 100%-tni vlasnik distribucijske mreže koja je u cijelosti izgrađena privatnim investicijama. PPD upravlja, održava i razvija 595 km plinovoda, od toga 566 km srednje tlačne mreže (3 bar) i 29 km visoko tlačne mreže (6 bar). Na mrežu je bez naknade priključeno 10.594 potrošača.

Naši kupci su najveći poslovni i industrijski potrošači, kao i najveći opskrbljivači na distribucijskim područjima.

Prvo plinarsko društvo registrirano je pri Hrvatskom operatoru tržišta energije (HROTE) kao voditelj bilančne skupine i u potpu¬nosti ovlašteno za uvoz prirodnog plina. Prirodni plin uvozimo na oba hrvatska interkonektora (Rogatec i Drávaszerdahely).

PPD aktivno sudjeluje u raspravama i razvoju hrvatskog zakonodavstva vezano uz energetiku..


PPD je tvrtka u vlasništvu Energia naturalis (ENNA) grupe koja vrši upravljačku ulogu 20-tak društava unutar grupe. Karakterizira ju široki spektar poslovanja – od distribucije i opskrbe plinom, obnovljivih izvora energije, trgovine naftnim derivatima, od informacijskih i komunikacijskih tehnologija preko investicijskih projekata do transporta. Grupa je u Luci Ploče dovršila prvu fazu izgradnje terminala tekućih tereta (koji u daljnje faze izgradnje i djelovanja ulazi kao ATT - Adriatic tank terminal.

Poslovni sustav Energia naturalis jedna je od najbrže rastućih kompanija u Hrvatskoj i regiji. Ona je s lukom, željeznicom i skladištima vrlo ozbiljan, integrirani logistički operator jedinstven u regiji. ENNA je i jedan od vodećih investitora u regiji.

Možemo se pohvaliti da smo među rijetkima, ako ne i jedina hrvatska kompanija, koja na najvišim upravljačkim pozicijama ima jednak broj žena i muškaraca. Polovicu naše Uprave čine žene, a uspjehe naših tvrtki ostvarili su upravo mješoviti timovi u gotovo isključivo „muškom poslu“.

Energia naturalis teži biti generator znanja, inovativnosti i razvoja u Hrvatskoj i regiji.

 

ZAPOSLENICI ENNA grupe

Politika zapošljavanja i odnosa prema zaposlenicima počiva na principima izgradnje kvalitetnih timskih odnosa, ali i poticanja individualnih kvaliteta i kreativnosti zaposlenika.

Okupili smo mlad, propulzivan, visokoobrazovan i visoko motiviran tim kojeg čine:

  • 36% žena i 64% muškaraca
  • Gotovo 60% visokoobrazovanih radnika od čega je više od 40% inženjerskog profila
  • Prosječna starost u grupi Energia naturalis je 36 godina

TEMELJNI PRINCIPI NAŠEG POSLOVANJA

  • Zadovoljstvo krajnjih korisnika
  • Poštivanje strogih sigurnosnih normi i pravila struke
  • Visoki stupanj profesionalnosti u pristupu poslu
  • Unapređivanje znanja i ljudskih potencijala
  • Primjena novih tehnoloških rješenja

Primjenjujući tehnologiju, znanje i poslovnu izvrsnost, kao pouzdan i stabilan energetski partner, želimo doprinositi poboljšanju kvalitete života i poslovnih rezultata naših privatnih i poslovnih korisnika.


Članice ENNA grupe pridržavaju se strogih pravila kvalitete, pa su tako tvrtke PPD-OPK i PPD-DP vlasnice ISO 9001 i ISO 14001 certifikata.

 

plinko