povratak

O odnosu politike i energetike

Energetika je strateška gospodarska grana svake države i mora biti usklađena s energetskom strategijom države, koju pak definira politika.

Energetika je i značajan faktor globalnih geopolitičkih previranja i kao takva ulazi i u sferu nacionalne sigurnosti država. Sve to, uz značajna financijska sredstva u ovom sektoru, razlog su visokog interesa politike za energetiku. 

plinko