Popis ovlaštenih instalatera, ispitivača, servisera i dimnjačara na distribucijskom području PPD-a

Zbog brige o sigurnosti naših korisnika, ali i kako bismo mogli garantirati kvalitetu opskrbe prirodnim plinom, sve radove, popravke i kontrole na vašim instalacijama i trošilima potrebno je povjeriti samo ovlaštenim osobama. Na taj se način postiže najviši stupanj sigurnosti i ekonomičnosti upotrebe prirodnoga plina.

Na taj se način postiže najviši stupanj sigurnosti i ekonomičnosti upotrebe prirodnoga plina. Popis ovlaštenih instalatera, ispitivača, servisera i dimnjačara na distribucijskom području PPD-a možete pronaći ovdje.

 

Ime OIB Adresa Grad Kontakt osoba Telefon Mobitel E-mail Stručna razina ovlaštenja Ovlaštenje vrijedi do
PPD - distribucija plina d.o.o. Vukovar 58292277611 Kardinala A. Stepinca 27 32000 Vukovar Viktor Vajt +385(32)450-970 +385(91)4509992 tehnicki@ppd.hr I; II operator distr. susava
ENERGONOVA d.o.o. Zagreb 13653098314 Novačka 333 10040 Zagreb Tomislav Pavić +385(1)2343-376 +385(91)2343 376 energonova@energonova.hr I; II 10.04.2020.
INSPEKT d.o.o. Zagreb 24609583524 Avenija Dubrovnik 15 10000 Zagreb Ivan Orešković +385(1)4921-636 +385(91)492-1637 inspekt@inspekt.hr I; II 05.02.2020
ZAVOD ZA ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ SIGURNOSTI d.o.o. 05494093403 Ulica grada Vukovara 68 10001 Zagreb Mile Žunić +385 (1) 611-9871 - zirs@zirs.hr I; II 01.05.2020.
ZAGREBINSPEKT d.o.o. 82752153530 Draškovićeva 29 10000 Zagreb Marijan Matočec +385(1)4612-940 +385(98)175-6327 uprava@zagrebinspekt.hr - 29.05.2020.
UVJETI KORIŠTENJA
Ovaj popis je informativnog karaktera i nije obvezujući za nikoga (uključujući, ali ne ograničeno na krajnje korisnike–potrošače prirodnog plina, subjekte na popisu i Prvo plinarsko društvo – Distribucija plina d.o.o.). Prvo plinarsko društvo – Distribucija plina d.o.o. ne preuzima nikakvu odgovornost za postupke subjekata sa ovoga popisa, kao ni za njihovu sposobnost, stručnost, opremljenost i ostale aspekte. Svaki dogovorni, ugovorni ili bilo koji drugi odnos između subjekata sa ovog popisa i trećih strana ni u kojem slučaju se ne odnosi na Prvo plinarsko društvo – Distribucija plina d.o.o. koje ne preuzima bilo kakvu odgovornost za iste. Popis je sačinjen abecednim redom i pri njegovom sastavljanju nisu uzimani u obzir nikakvi drugi kriteriji.Korisnici ovog popisa informacije u njemu koriste na vlastitu odgovornost i Prvo plinarsko društvo – distribucija plina d.o.o. neće biti odgovorno ni za kakve izravne, neizravne, slučajne, posljedične ili kaznene štete nastale iz korištenja ili nemogućnosti korištenja ovih informacija. Nadalje, Prvo plinarsko društvo – Distribucija plina d.o.o. će uložiti razuman napor kako bi podaci na ovom popisu bili točni i potpuni, ali ne preuzima nikakvu odgovornost za točnost ili potpunost istih. Prvo plinarsko društvo d.o.o. zadržava pravo potpunog ili djelomičnog uklanjanja te izmjene ovih informacija na bilo koji način, u bilo kojem trenutku i iz bilo kojeg razloga bez prethodne najave. Prvo plinarsko društvo – Distribucija plina d.o.o neće biti odgovorno ni za kakve posljedice navedenih promjena. Ovaj dokument može se smatrati autentičnim samo ukoliko je preuzet sa web lokacije Prvog plinarskog društva – Distribucije plina d.o.o. ili uručen od strane djelatnika istog. Prvo plinarsko društvo – Distribucija plina d.o.o. ne priznaje kao autentične nikakve druge predmetne popise preuzete sa drugih lokacija ili iz drugih izvora, te ne preuzima nikakvu odgovornost za njih
plinko