Popis ovlaštenih instalatera, ispitivača, servisera i dimnjačara na distribucijskom području PPD-a

Zbog brige o sigurnosti naših korisnika, ali i kako bismo mogli garantirati kvalitetu opskrbe prirodnim plinom, sve radove, popravke i kontrole na vašim instalacijama i trošilima potrebno je povjeriti samo ovlaštenim osobama. Na taj se način postiže najviši stupanj sigurnosti i ekonomičnosti upotrebe prirodnoga plina.

Na taj se način postiže najviši stupanj sigurnosti i ekonomičnosti upotrebe prirodnoga plina. Popis ovlaštenih instalatera, ispitivača, servisera i dimnjačara na distribucijskom području PPD-a možete pronaći ovdje.

 

Ime Kat. OIB Adresa Grad Kontakt osoba Telefon Mobitel E-mail Ovlaštenje vrijedi do
BOŽIĆ
INSTALACIJE d.o.o.
A 98573914855 Kanovačka 2 32100
Vinkovci
Željko Božić - +385(98)348-559 bozicinstalacije@gmail.com 14.05.2019
DAVOR, obrt za instalacije vode, plina i grijanja B 85239292814 Rojčani 63 32281
Ivankovo
Davor Majstorović - +385(98)618-774 obrtdavor@gmail.com 05.10.2019.
DOMAR
Obrt za vodu, plin i grijanje
A 55216706154 Vladimira Nazora 95 32280 Jarmina Ivan Benčić - +38595350-0432 domar.jarmina@gmail.com 09.11.2019.
E-DOM d.o.o. A 35640298965 Zvonarska 28 32100
Vinkovci
Valentin Žderić - +385(99)658-5613 valentin@e-dom.hr 17.06.2019.
ENERGO
INSTAL d.o.o.
B 64516369126 Olajnica 18/5 32000
Vukovar
Branko Teofilović - +385(98)346-746 instal@vu.t-com.hr 12.09.2019.
GALMIR
MONT d.o.o.
B 95484831161 Jurja Dalmatinca 28a 32100
Vinkovci
Branimir Galić - +385(98)269-540 galmir.mont@gmail.com 29.10.2020.
GRADITELJ SVRATIŠTA d.o.o. B 52044657571 Ivana Česmičkog 16 10000 zagreb Dragan Radić +385(01)4501-450 - info@graditeljsvratista.hr 24.09.2019.
GRIJANJE
MONTAŽA d.o.o.
B 58504386812 Sinjske alke 18 32000
Vukovar
Tomislav Maslać - +385(99)815-0816 - 23.02.2020.
GRIJMONT
obrt i.cg.p.v.
B 32498320397 Pavina 20 32271
Rokovci
Željko Kuterovac - +385(98)269-305 grijmont@net.hr 10.01.2020.
IMPULS i.t.obrt A 71399561914 Dragovoljaca
HOS-a 55
32000
Vukovar
Dalibor Pupovac - +385(98)167-1094 ito.impuls@gmail.com 12.09.2019.
INSTALATER d.o.o. A 51379721415 Pater Jo de
Brant 5
32281
Ivankovo
Mirko Stričević - +385(98)332-2347 instalater.ams@gmail.com 11.05.2019.
INSTALACIJE NENIĆ A 28066459509 Đorđa Sremca 22 32227 Borovo Milenko Nenić - +385(98) 238 796 mile.nenic1@gmail.com 31.08.2019
ISTROS
MONTAŽA d.o.o.
B 63211575797 Gospodarska
zona 15/4
32010
Vukovar
Leon Čeple - +385(91)601-7602 istrosmontaza@yahoo.com 04.10.2019.
KEŠKIĆ-MONT i.o. A 81708640046 Zelena 27 32000
Vukovar
Ivica Keškić - +385(98)755-971 - 25.09.2019.
KLISURA d.o.o A 90286025533 Varadinska 9 32241
N. Jankovci
Ivan Radić +385(32)540-342 +385(98)921-2723 klisura.novijankovci@gmail.com 02.10.2020.
L.P.C. d.o.o A 96732908032 Velika skela 24 32000
Vukovar
Luka Cindrić - +385(98)171-7679 lpc@vu.t-com.hr 06.02.2021.
MARKAN obrt za instalacije i servis A 50594888309 J.S.Reljkovića 24 32281
Ivankovo
Marko Džalto - +385(99)637-0009 marko.dzalto@gmail.com 29.05.2021.
MARTINOVIĆ
v.p.obrt
A 18011492101 Mirna 2 32010
Vukovar
Petar Martinović - +385(98)980-8668 - 13.07.2019.
MOJSILOVIĆ
MONT obrt za usluge
A 88267447847 Zelena 64 32000
Vukovar
Branislav Mojsilović - +385(95)513-2052 - 13.09.2019.
NS SERVIS
obrt za trgovinu i usluge
A 09634310970 K.A.Stepinca 34 32000
Vukovar
Novica Sikirica - +385(98)346-479 info@ns-servis.hr 10.09.2019.
PEPUR MONTAŽA d.o.o. A 00521012747 Faličevci 165 B 32251 Privlaka Mario Pepur +385(32)398-588 +385(98)1700-730 mario.pepur@gmail.com 17.04.2020.
PLINOTERM i.t.obrt A 78697644743 Trpinjska cesta 24 32010
Vukovar
Ivica Bušić - +385(98)980-7068 ivbusic@inet.hr 18.10.2019.
RAJIĆ obrt za i. p.v.g.k. A 10363185336 Žrtava fašizma 61 32281
Ivankovo
Miroslav Rajić - +385(98)896-985 miroslav.rajic@live.com 05.10.2019.
ŠPINA obrt
i.v.k.p.i.g.k.
A 22636519506 Josipa Lovretića 46 32100
Vinkovci
Tomislav Serezlija - +385(98)561-237 tomo.spina@gmail.com 07.12.2019.
TB-mont obrt za vodo i plinoinstalaterske usluge A 95817018652 Vinkovačka 30/1 32241
Novi Jankovci
Damjan Tadić - +385 (99) 678 2657 tb.montobrt@gmail.com 26.02.2021
TERMO-DAM
p.obrt
A 78241666474 Hrv.dragovoljaca 48, Mohovo 32237
Lovas
Damir Rendulić - +385(98)502-266 termodam@gmail.com 24.08.2019.
Trgovački obrt TERMO A 06605791970 Stjepana Radića 6 - Željko Garvanović +385(32) 441 293 +385 (98) 209 946 termovukovar@gmail.com 04.03.2021.
VODOVOD
MONTAŽA d.o.o.
B 06137568928 Poljski put 1 31000
Osijek
Ivan Jukić +385(31)330-401 +385(98)438-378 vodovod-montaza@vodovod.com 18.06.2021.
ZM-MODERN
m.v.p.obrt
A 44833209137 B.J.Jelačića 4 32236
Ilok
Milko Zaborsky - +385(98)245-916 z.milko@gmail.com 06.02.2021.
UVJETI KORIŠTENJA
Ovaj popis je informativnog karaktera i nije obvezujući za nikoga (uključujući, ali ne ograničeno na krajnje korisnike–potrošače prirodnog plina, subjekte na popisu i Prvo plinarsko društvo – Distribucija plina d.o.o.). Prvo plinarsko društvo – Distribucija plina d.o.o. ne preuzima nikakvu odgovornost za postupke subjekata sa ovoga popisa, kao ni za njihovu sposobnost, stručnost, opremljenost i ostale aspekte. Svaki dogovorni, ugovorni ili bilo koji drugi odnos između subjekata sa ovog popisa i trećih strana ni u kojem slučaju se ne odnosi na Prvo plinarsko društvo – Distribucija plina d.o.o. koje ne preuzima bilo kakvu odgovornost za iste. Popis je sačinjen abecednim redom i pri njegovom sastavljanju nisu uzimani u obzir nikakvi drugi kriteriji.Korisnici ovog popisa informacije u njemu koriste na vlastitu odgovornost i Prvo plinarsko društvo – distribucija plina d.o.o. neće biti odgovorno ni za kakve izravne, neizravne, slučajne, posljedične ili kaznene štete nastale iz korištenja ili nemogućnosti korištenja ovih informacija. Nadalje, Prvo plinarsko društvo – Distribucija plina d.o.o. će uložiti razuman napor kako bi podaci na ovom popisu bili točni i potpuni, ali ne preuzima nikakvu odgovornost za točnost ili potpunost istih. Prvo plinarsko društvo d.o.o. zadržava pravo potpunog ili djelomičnog uklanjanja te izmjene ovih informacija na bilo koji način, u bilo kojem trenutku i iz bilo kojeg razloga bez prethodne najave. Prvo plinarsko društvo – Distribucija plina d.o.o neće biti odgovorno ni za kakve posljedice navedenih promjena. Ovaj dokument može se smatrati autentičnim samo ukoliko je preuzet sa web lokacije Prvog plinarskog društva – Distribucije plina d.o.o. ili uručen od strane djelatnika istog. Prvo plinarsko društvo – Distribucija plina d.o.o. ne priznaje kao autentične nikakve druge predmetne popise preuzete sa drugih lokacija ili iz drugih izvora, te ne preuzima nikakvu odgovornost za njih
plinko