Postojeća građevina

A. ISHOĐENJE ENERGETSKE SUGLASNOSTI

 1. Investitor/vlasnik angažira ovlaštenog projektanta strojarstva kako bi projektirao plinski priključak i instalaciju i ishodio potrebne uvjete i suglasnosti.
 2. Ovlašteni projektant u ime vlasnika/investitora predaje u PPD pravilno popunjen i od vlasnika/investitora ovjeren zahtjev za EU i ES i uz zahtjev prilaže potrebnu dokumentaciju
 3. PPD izdaje Energetske uvjete i dostavlja ih investitoru/vlasniku i projektantu.
 4. Ovlašteni projektant strojarstva, kojeg je izabrao investitor/vlasnik, na osnovu izdanih Energetskih uvjeta radi glavni projekt plinskog priključka i instalacije i u ime investitora/vlasnika preda ga u PPD na pregled i izdavanje Energetske suglasnosti.
 5. PPD izdaje Energetsku suglasnost i dostavlja je vlasniku/investitoru.

B. SKLAPANJE UGOVORA O PRIKLJUČENJU

 1. Investitor/vlasnik na osnovu Energetske suglasnosti podnosi Zahtjev za priključenje, na temelju koga PPD sastavlja ponudu za izgradnju priključka, ispitivanje instalacije i montažu opreme.
 2. Po prihvaćanju ponude investitor/vlasnik sklapa s PPD-om Ugovor o priključenju na plinski distribucijski sustav i održavanje priključka, kojim se definiraju međusobna prava i obveze.
 3. Investitor/vlasnik prema Ugovoru ispunjava ekonomske uvjete priključenja.

C. IZGRADNJA PRIKLJUČKA  I PLINSKE INSTALACIJE

 1. PPD prema ugovorenom roku izgradi plinski priključak.
 2. Ovlašteni plinoinstalater kojeg je izabrao investitor/vlasnik s PPD-ovog popisa ovlaštenih izvođača plinske instalacije, prema glavnom projektu  izvodi plinsku instalaciju.

D. UGOVARANJE OPSKRBE  I  ISPORUKA PLINA

 1. Vlasnik  sklapa s PPD-om Ugovor o opskrbi prirodnim plinom u obvezi javne usluge, na osnovu kojeg postaje krajnji kupac.
 2. Ovlašteni plinoinstalater dostavlja u PPD za instalaciju koju je izgradio, potrebnu tehničku dokumentaciju i dogovara vrijeme tehničkog pregleda.
 3. U zakazano vrijeme radnici PPD-a u nazočnosti vlasnika/krajnjeg kupca i plinoinstalatera, nakon uspješno obavljenog pregleda i ispitivanja plinske instalacije montiraju regulacijsku, mjernu opremu i puštaju plin čime je uspostavljena opskrba.

Napomena:
Ovaj postupak je informativnog karaktera i predstavlja okvirni vodič investitoru kako da postane korisnik prirodnog plina. Radi jasnoće u postupku nisu navedeni detaljno svi koraci i moguća su odstupanja ovisna o vrstama građevina i samostalnih uporabnih cjelina, koje se priključuju.

 

plinko