Postupak priključenja

Kako bi počeli trošiti plin, potrebno je priključiti mjereni (korisnički) dio plinske instalacije na distributivnu mrežu prirodnog plina.

Za izgradnju priključka postoje zakonom i tehničkim pravilnicima određene procedure i propisi koje investitor i operator distribucijskog sustava moraju poštivati. Također za priključenje korisnika postoje razlike u priključenju novih i postojećih građevina.

 

plinko