Hr / Eng

PPD upozorava na pokušaj prevare građana

17.05.2024.

Prvo plinarsko društvo (PPD) ponovno upozorava građane na pokušaj prevare putem objava na društvenim mrežama. U lažnim objavama, u ime PPD-a građani se pozivaju da se uključe u investicijski program koji nudi mogućnost ostvarivanja prihoda uz ulaganje od 250 EUR.
Naglašavamo kako PPD ni na koji način ne traži ulaganja građana niti u zamjenu za ulaganja daje mogućnost ostvarivanja prihoda. Jedini službeni kontakti i informacije kompanije navedeni su na njenoj službenoj stranici www.ppd.hr.
Upozoravamo građane da se radi o prevari te ih pozivamo da navedene slučajeve prijave Ministarstvu unutarnjih poslova Republike Hrvatske.

PPD logo