Popis ovlaštenih instalatera, ispitivača, servisera i dimnjačara na distribucijskom području PPD-a

Zbog brige o sigurnosti naših korisnika, ali i kako bismo mogli garantirati kvalitetu opskrbe prirodnim plinom, sve radove, popravke i kontrole na vašim instalacijama i trošilima potrebno je povjeriti samo ovlaštenim osobama. Na taj se način postiže najviši stupanj sigurnosti i ekonomičnosti upotrebe prirodnoga plina.

Na taj se način postiže najviši stupanj sigurnosti i ekonomičnosti upotrebe prirodnoga plina. Popis ovlaštenih instalatera, ispitivača, servisera i dimnjačara na distribucijskom području PPD-a možete pronaći ovdje.

 

Ime Adresa Grad Kontakt osoba Telefon Fax Mobitel E-mail
ENERGO-INSTAL d.o.o. Olajnica 18/5 32000 Vukovar Branko Teofilović d.i.s. +385(32)441-485 - +385(98)346-746 instal@vu.t-com.hr
EXORDIUM d.o.o. M. A. Reljkovića 7 32221 Nuštar Antun Šarić d.i.s. +385(32)338-278 - +385(91)543-6555 exordium@vu.t-com.hr
exordium.vk@gmail.com
HIDROENERGA d.o.o. Vijenac I. Meštrovića 54 31000
Osijek
Krešimir Pećar d.i.s. +385(31) 778 017 - +385(99) 550 5666 info@hidroenerga.hr
IMEP j.d.o.o. Ulica bana Josipa Jelačića 166C 31220
Višnjevac
Josip Pastuović d.i.s. - - +385(91)546-4405 josip@imep.hr
KATUNI d.o.o. N.Tesle 43c 32100 Vinkovci Tihomir Bainac d.i.s.
Vladimir Malkoč d.i.s.
- - +385(91)506-5826
+385(91)151-5582
katuni@vk.t-com.hr
katuni.doo@gmail.com
MARIOVOD v.p.obrt Mostarska 6 32100
Vinkovci
Romano Majdenić - - +385(91)532-8277 romano.majdenic@gmail.com
ORION PROJEKT d.o.o.
za projektiranje i nadzor
Josipa Kozarca 28 32100 Vinkovci Zoran Vidović d.i.s. +385(32)334-876 032/ 334-874 - orion-projekt@vu.t-com.hr
Ured ovlaštenog inženjera
strojarstva Zlatko Poc
I.G.Kovačića 86 32000 Vukovar Zlatko Poc d.i.s. +385(32)414-576 - +385(98)921-3577 zlatko.poc@vu.t-com.hr
Ured ovlaštenog inženjera strojarstva
Aleksandar Rajs dipl. ing. stroj.
Vijenac Petrove gore 10 31000
Osijek
Aleksandar Rajs - - 095/9112-173 sasa.rajs@gmail.com
Ured ovlaštenog inženjera
strojarstva Davor Savić
Dr. J Fulanovića 32 32100 Vinkovci Davor Savić, d.i.s. +385(32)322-654 032/322-654 +385(98)349-259 davor.savic@vk.t-com.hr
UVJETI KORIŠTENJA
Ovaj popis je informativnog karaktera i nije obvezujući za nikoga (uključujući, ali ne ograničeno na krajnje korisnike–potrošače prirodnog plina, subjekte na popisu i Prvo plinarsko društvo – Distribucija plina d.o.o.). Prvo plinarsko društvo – Distribucija plina d.o.o. ne preuzima nikakvu odgovornost za postupke subjekata sa ovoga popisa, kao ni za njihovu sposobnost, stručnost, opremljenost i ostale aspekte. Svaki dogovorni, ugovorni ili bilo koji drugi odnos između subjekata sa ovog popisa i trećih strana ni u kojem slučaju se ne odnosi na Prvo plinarsko društvo – Distribucija plina d.o.o. koje ne preuzima bilo kakvu odgovornost za iste. Popis je sačinjen abecednim redom i pri njegovom sastavljanju nisu uzimani u obzir nikakvi drugi kriteriji.Korisnici ovog popisa informacije u njemu koriste na vlastitu odgovornost i Prvo plinarsko društvo – distribucija plina d.o.o. neće biti odgovorno ni za kakve izravne, neizravne, slučajne, posljedične ili kaznene štete nastale iz korištenja ili nemogućnosti korištenja ovih informacija. Nadalje, Prvo plinarsko društvo – Distribucija plina d.o.o. će uložiti razuman napor kako bi podaci na ovom popisu bili točni i potpuni, ali ne preuzima nikakvu odgovornost za točnost ili potpunost istih. Prvo plinarsko društvo d.o.o. zadržava pravo potpunog ili djelomičnog uklanjanja te izmjene ovih informacija na bilo koji način, u bilo kojem trenutku i iz bilo kojeg razloga bez prethodne najave. Prvo plinarsko društvo – Distribucija plina d.o.o neće biti odgovorno ni za kakve posljedice navedenih promjena. Ovaj dokument može se smatrati autentičnim samo ukoliko je preuzet sa web lokacije Prvog plinarskog društva – Distribucije plina d.o.o. ili uručen od strane djelatnika istog. Prvo plinarsko društvo – Distribucija plina d.o.o. ne priznaje kao autentične nikakve druge predmetne popise preuzete sa drugih lokacija ili iz drugih izvora, te ne preuzima nikakvu odgovornost za njih
plinko