Reklamacije

Korisnici PPD-a svoje prigovore povezane s opskrbom plina mogu uputiti u pisanom obliku.

Korisnici PPD-a svoje prigovore povezane s opskrbom plina mogu uputiti u pisanom obliku obrascem za podnošenje prigovora, i to:

  • neposredno u našim uredima, Kardinala Alojzija Stepinca 27, Vukovar
  • putem pošte na adresu Prvo plinarsko društvo, d.o.o., Kardinala Alojzija Stepinca 27, 32000 Vukovar
  • putem telefaxa na broj 032 450 971
  • slanjem elektroničke pošte na adresu racun@ppd.hr

Kako bismo Vam pružili što kvalitetniju uslugu i zaštitili prava svojih korisnika, PPD se obvezuje odgovoriti u pisanom obliku u roku od 15 dana od dana zaprimljenog prigovora i za odgovor ne naplaćuje naknadu.

plinko