povratak

Što donosi liberalizacija tržišta plina za kućanstva

Gotovo polovina zemalja članica Europske unije zadržala je mehanizme kojima svoje građane, točnije kućanstva, štiti od prekomjernih oscilacija cijena plina.

Zagreb, veljača 2017. - U PPD-u pozdravljamo Odluku Vlade Republike Hrvatske da učini isto. Naime, od 1,5 milijun kućanstava u Hrvatskoj više od 40% koristi prirodni plin te se zbivanja na plinskom tržištu dotiču velikog broja građana. Istodobno, cijena plina na europskim burzama u odnosu na isto razdoblje prošle godine ove je godine porasla čak do 70% pa treba voditi računa da se subjekte na plinskom tržištu ne dovede u nepovoljan položaj. Poskupljenje plina na europskim burzama reflektira se i na Hrvatsku budući da Hrvatska iz vlastitih izvora zadovoljava 45% svojih potreba za plinom a otprilike 55% potrebnih količina uvozi. Od ukupne potrošnje plina na hrvatskom tržištu, građani troše otprilike četvrtinu dok tri četvrtine troši industrija. Liberalizacija tržišta plina znači da ovisno o cijeni plina na burzama, konačna cijena za kućanstva može padati ali i rasti, kao što je slučaj ove godine uslijed porasta cijene struje i hladne zime, a koje se odražavaju i na cijenu plina.

 

ŠTO GRAĐANI MOGU OČEKIVATI

U medijima se 1. travnja spominje kao važan datum. Naime, iako plinska godina počinje i završava s 1. listopada, skladišna godina započinje 1. travnja a završava 31. ožujka iduće godine. Svake godine Vlada donosi Odluku kojom regulira cijenu plina za kućanstva i ta Odluka vrijedi upravo za razdoblje skladišne godine. Zbog već spomenute ovisnosti našega tržišta o europskome u smislu uvoza potrebnih količina, izvjesno je da će i cijena plina biti u korelaciji s cijenama na europskom tržištu. Vlada može regulirati cijenu u dijelu koji se odnosi na cijenu transporta plina kroz Hrvatsku i cijenu distribucije, međutim ne može utjecati na ulaznu cijenu prirodnoga plina.

NA ŠTO OBRATITI PAŽNJU PRILIKOM ODABIRA OPSKRBLJIVAČA PLINOM

Građani ne trebaju strahovati od nestašice plina. No, treba znati da osim zaštite koju će pružiti Vlada postoje još neki bitni elementi na koje oni sami trebaju obratiti pažnju prilikom izbora opskrbljivača plinom. Jedan od bitnijih faktora je - sigurnost opskrbe koju može jamčiti opskrbljivač. Sigurnost opskrbe u mnogome ovisi o skladišnim kapacitetima koje je opskrbljivač osigurao. PPD je osigurao skladišne kapacitete i u Hrvatskoj i u inozemstvu te svojim kupcima može jamčiti potpunu sigurnost opskrbe.

ŠTO ČEKA OPSKRBLJIVAČE

Budućnost opskrbljivača plinom u obvezi javne usluge također uvelike ovisi o Odluci Vlade. U ovome trenutku oni od 1. travnja ove godine nemaju ugovore kojima će osigurati isporuku korisnicima iz obveze javne usluge. S druge strane pritisnuti rokom za zakup godišnjih transportnih kapaciteta koji istječe 7. ožujka moraju donijeti odluku koju količinu prirodnog plina trebaju ugovoriti za iduću plinsku godinu i trebaju li tražiti plin za kućanstva već za travanj ove godine od drugih dobavljača.

NOVE USLUGE I TARIFE

Očekujemo kako će se i na plinskom tržištu pojaviti nove usluge, tarife i određene inovacije na sličan način na koji su se pojavile i na tržištu električne energije. Ondje se nude određeni paketi usluga, odnosno određene pogodnosti za kupce te je za očekivati da će i opskrbljivači plinom biti maštoviti te će osim usluge opskrbe plinom kupcu ponuditi i neke druge pogodnosti, dodatne usluge i sl. Kupac će tada morati prihvatiti odgovornost te realno sagledati sve uvjete ponude i odlučiti što želi prihvatiti i po kojoj cijeni. U uvjetima liberaliziranog tržišta prednost za kupca vidimo u mogućnosti da sam odluči što želi i pod kojim uvjetima ali pri tome treba prihvatiti i rizik da proizvod koji je kupio možda ne odgovara njegovim potrebama.

OKRUPNJAVANJE OPSKRBLJIVAČA

U Republici Hrvatskoj posljednjih je nekoliko godina došlo do porasta broja opskrbljivača. Na tržištu RH djelatnost opskrbe plinom obavlja 55 različitih energetskih subjekata. Pitanje je mogu li svi oni pratiti promjene cijene plina na burzama. Susjedna Mađarska, koja je proces liberalizacije prošla prije Hrvatske, ima 4 puta veće tržište a samo 5 distributera. Taj se model čini optimalnim, jer bi si njime opskrbljivači dugoročno osigurali tržišnu poziciju.

plinko