Transportni sustav i nominacije

Transportni sustav osnovni je sustav isporuke prirodnog plina na koji se naslanjaju sve ostale energetske djelatnosti.

Transportne tarife

U Republici Hrvatskoj se primjenjuje tzv. Entry-Exit model transportnog sustava, kakav se primjenjuje u većini zemalja Europske unije. Takav model transportnog sustava podrazumijeva rezervaciju, nominiranje uporabe i obračun troška korištenja sustava na ulazima u transportni sustav kao i na izlazima iz sustava prema krajnjim korisnicima ili drugim povezanim sustavima. Više informacija o transportnom sustavu Republike Hrvatske možete vidjeti na stranicama tvrtke Plinacro.

Kako bi se zajamčila visoka razina kvalitete, pouzdanosti i sigurnosti, PPD svojim kupcima stoji na raspolaganju za stručno savjetovanje, planiranje i svaki drugi vid podrške u korištenju transportnog sustava, osobito pri određivanju transportnih kapaciteta.

Prednominacije

Svaki kupac dužan je za svaki radni dan dostaviti prednominaciju prirodnoga plina. Prednominacija predstavlja svojevrsnu narudžbu prirodnog plina za naredni dan ili naredne dane. Svaki od kupaca obvezan je svoju prednominaciju za svaki od izlaza iz transportnog sustava te za svaki sat dana dostaviti najkasnije do ugovorenog vremenskog roka za naredni dan ili dane. Kupac po predanoj prednominacji ostvaruje pravo na nominiranu količinu prirodnog plina ukoliko je ona u okvirima ranije rezerviranog transportnog kapaciteta, a obveza PPD-a je osigurati prirodni plin kupcu. Kupac svoju prednominaciju predaje računalno, korištenjem sučelja na portalu PPD-a, ili e-mailom na nominacije-opskrba@ppd.hr, popunjavanjem službenog obrasca prednominacije.

Transportni kapaciteti

U poslovanju s prirodnim plinom i transportom, bitno je voditi računa o transportnim kapacitetima. Transportni kapaciteti predstavljaju fizička ograničenja medija kojim se prenosi prirodni plin. U Hrvatskoj taj medij jest transportni sustav sastavljen od niza podzemnih i nadzemnih cjevovoda. Radi sigurnosti, pouzdanosti i kvalitete, prilikom opskrbe prirodnim plinom, neophodno je rezervirati transportne kapacitete za svaki dan, mjesec ili godinu.

Transportni kapaciteti kupcima se naplaćuju sukladno važećem cjeniku transporta te metodologiji izračuna troškova transporta prirodnog plina donesenima od strane Operatora transportnog sustava u Republici Hrvatskoj. U slučaju odstupanja od rezerviranih transportnih kapaciteta kupac se dovodi u nepoželjnu priliku plaćanja zakonskih penala sukladno odstupanju.

Obračun

Obračun transporta prirodnog plina odvija se u nekoliko segmenata, a određen je od strane regulatornog tijela, odnosno Operatora transportnog sustava u Republici Hrvatskoj.
Ponajprije, troškovi su sastavljeni od naknada za ulaz prirodnog plina u transportni sustav, izlaz iz transportnog sustava kao i od rezerviranih kapaciteta, te naposljetku realiziranih, odnosno preuzetih količina prirodnog plina. Naravno, uračunava se i cijena samog prirodnog plina kao energenta koji će PPD ponuditi svojim kupcima.

 

plinko