Uprava

Pavao Vujnovac

Pavao Vujnovac

vlasnik i predsjednik uprave PPD-a i Energia naturalis Grupe

Damir Spudić

Damir Spudić

član uprave PPD-a i izvršni direktor zadužen za financije, član uprave ENNA-e

Antonija Glavaš

Antonija Glavaš

članica uprave PPD-a i izvršna direktorica zadužena za uvoz trgovinu i opskrbu

Ivana Ivančić

Ivana Ivančić

članica uprave PPD-a i izvršna direktorica zadužena za uvoz trgovinu i opskrbu

Marko Horvacki Zivalov

Marko Horvacki Zivalov

član uprave PPD-a i izvršni direktor zadužen za distribuciju plina

Gordana Jukić

Gordana Jukić

članica uprave PPD Opskrbe poslovnih korisnika i PPD Opskrbe kućanstava te izvršna direktorica zadužena za opskrbu poslovnih korisnika i opskrbu kućanstava

 


plinko