Vaša sigurnost

Prirodni plin je siguran, učinkovit i komforan energent za potrebe grijanja i za industrijsku primjenu.

Pojava mirisa plina

Kako biste zadržali visoku razinu sigurnosti i kvalitete korištenja prirodnog plina, potrebno je redovito održavati plinska trošila i instalacije. U slučaju pojave mirisa plina odmah napustite ugroženi objekt i kontaktirajte našu službu hitnih intervencija na besplatni broj 0800 300 102

Neoprezno i krivo postupanje može dovesti do eksplozije i/ili požara i tako neposredno ugroziti sigurnost i zdravlje ljudi te prouzročiti štetu na imovini.

U slučaju pojave nekontroliranog istjecanja prirodnog plina na bilo kojem dijelu plinskog sustava vrlo je bitno zadržati mirnoću i pridržavati se sljedećih pravila:

  • Ne paliti ili gasiti rasvjetu niti ostale električne uređaje
  • Ako je moguće, zatvoriti dovod plina (neposredno prije regulatora tlaka i plinomjera ili kod ulaza u objekt)
  • U ugroženom prostoru ne koristiti telefon
  • Odmah napustiti objekt
  • Obavijestiti Službu za hitne intervencije na broj 0800 300 102
  • Nastojati spriječiti pristup ugroženom području
  • Po dolasku interventnih službi slijediti njihove upute

Kako primijetiti istjecanje?

Istjecanje prirodnog plina najlakše je primijetiti po mirisu. Iako izvorno bez okusa i mirisa, prirodnom se plinu dodaje miris (odorant) kako biste ga lakše primijetili. Odorant podsjeća na miris pokvarenih jaja.

Istjecanje plina na dijelu plinske instalacije može se primijetiti i promatranjem plinomjera. Ako se brojčanik plinomjera okreće, a sva plinska trošila su isključena, onda je to znak da negdje na dijelu instalacije (poslije plinomjera) postoji nekontrolirano istjecanje plina.

Podzemno istjecanje plina se može primijetiti po uništenoj vegetaciji iznad mjesta istjecanja.

Pravilno rukovanje

Besprijekoran rad plinskih trošila potrebno je osigurati putem redovite kontrole i servisiranja od strane ovlaštenih osoba. Popis ovlaštenih kontrolora, servisera i dimnjačara na distribucijskom području PPD-a možete pronaći ovdje.

Kako biste sigurno i učinkovito koristili prirodni plin, kućne plinske instalacije i trošila upotrebljavajte  prema uputama proizvođača trošila, izvođača plinske instalacije, područnog dimnjačara i distributera plina te koristite energetski efikasna trošila.

Redovite kontrole plinskih trošila vršite prema uputama proizvođača uređaja. Kontrolu i servis uređaja povjerite ovlaštenom serviseru. Dio plinske instalacije koja se nalazi iza brojila ("mjereni" dio instalacije) također zahtjeva redovito održavanje, sukladno zakonskim propisima. Plinske instalacije periodički pregledavaju ovlaštene tvrtke. Za detaljnije informacije možete se obratiti tehničkom odjelu PPD-a na adresu elektroničke pošte tehnicki@ppd.hr . Ukoliko je Vaše trošilo spojeno na dimnjak, za njega morate imati dokumentaciju o ispravnosti koju izdaje ovlašteni dimnjačar.

Hitne intervencije

Besplatni telefon: 0800 300 102

Služba za hitne intervencije na raspolaganju je neprestano i reagira na dojave korisnika ili nadležnih službi (policija, vatrogasci, centar 112) u slučajevima opasnosti zbog istjecanja, nestanka plina ili drugih smetnji na priključcima i plinskoj mreži.

Djelatnici ove službe su ovlaštene stručne osobe koje su obučene za hitno i pravilno reagiranje na sve pojave na distributivnom sustavu koje mogu ugroziti sigurnost ljudi i imovine. Također, služba je na raspolaganju i u slučajevima kada je narušena kvaliteta isporuke prirodnog plina krajnjim korisnicima.

U SLUČAJU OPASNOSTI SLIJEDITE UPUTE DJELATNIKA SLUŽBE ZA HITNE INTERVENCIJE RADI SPRJEČAVANJA STRADAVANJA LJUDI I IMOVINSKE ŠTETE!

plinko