Zašto PPD?

Prvo plinarsko društvo je privatna hrvatska tvrtka iz Vukovara koja se bavi uvozom, prodajom, opskrbom i distribucijom prirodnoga plina.

PPD ima sjedište u Hrvatskoj, a tvrtke u Mađarskoj i Bosni i Hercegovini iz kojih posluje diljem Europe.

Budući da Hrvatska iz vlastitih resursa nema dovoljno plina za svoje potrebe, naša suradnja sa snažnim međunarodnim partnerima hrvatskom tržištu donosi sigurnost i pouzdanost isporuke plina. Također, PPD ima osigurane skladišne kapacitete za plin i u Hrvatskoj i u inozemstvu, koji omogućavaju skladištenje plina u trenutku povoljnih kretanja cijena te jamče isporuku potrebnih količina plina u svakom trenutku.

Suradnju sa svim našim partnerima temeljimo na poštenju i kvaliteti, težeći dugoročnim odnosima. U  svakodnevnom radu njegujemo neposrednost i pristupačnost, a ulaganjem u znanje svojih zaposlenika razvijamo stručnjake koji svojim idejama čine PPD jednom od najjačih tvrtki u regiji.

PPD – distribucija plina posjeduje koncesiju za distribuciju plina u gradu Vukovaru i devet općina Vukovarsko-srijemske županije (Bogdanovci, Borovo, Tompojevci, Negoslavci, Tovarnik, Nijemci, Markušica, Tordinci i Trpinja) te je 100%-tni vlasnik distribucijske mreže koja je u cijelosti izgrađena privatnim investicijama. PPD upravlja, održava i razvija 595 km plinovoda, od toga 566 km srednje tlačne mreže (3 bar) i 29 km visoko tlačne mreže (6 bar). Na mrežu je bez naknade priključeno 10.594 potrošača.

Naši kupci su najveći poslovni i industrijski potrošači, kao i najveći opskrbljivači na distribucijskim područjima.

Prvo plinarsko društvo registrirano je pri Hrvatskom operatoru tržišta energije (HROTE) kao voditelj bilančne skupine i u potpu­nosti ovlašteno za uvoz prirodnog plina. Prirodni plin uvozimo na oba hrvatska interkonektora (Rogatec i Drávaszerdahely).

PPD aktivno sudjeluje u raspravama i razvoju hrvatskog zakonodavstva vezano uz energetiku.

PPD je tvrtka u vlasništvu Energia naturalis (ENNA) grupe koja vrši upravljačku ulogu 20-tak društava unutar grupe. Karakterizira ju široki spektar poslovanja – od distribucije i opskrbe plinom, obnovljivih izvora energije, trgovine naftnim derivatima, od informacijskih i komunikacijskih tehnologija preko investicijskih projekata do transporta.

 Grupa je u Luci Ploče dovršila prvu fazu izgradnje terminala za ukapljeni naftni plin (koji u daljnje faze izgradnje i djelovanja ulazi kao ATT - Adriatic tank terminal.

Poslovni sustav Energia naturalis jedna je od najbrže rastućih kompanija u Hrvatskoj i regiji. Ona je s lukom, željeznicom i skladištima  vrlo ozbiljan, integrirani logistički operator jedinstven u regiji. ENNA je i jedan od vodećih investitora u regiji.

Možemo se pohvaliti da smo među rijetkima, ako ne i jedina hrvatska kompanija, koja na najvišim upravljačkim pozicijama ima jednak broj žena i muškaraca. Polovicu naše Uprave čine žene, a uspjehe naših tvrtki ostvarili su upravo mješoviti timovi u gotovo isključivo „muškom poslu“.

Energia naturalis teži biti generator znanja, inovativnosti i razvoja u Hrvatskoj i regiji.

ZAPOSLENICI ENNA grupe

Politika zapošljavanja i odnosa prema zaposlenicima počiva na principima izgradnje kvalitetnih timskih odnosa, ali i poticanja individualnih kvaliteta i kreativnosti zaposlenika.

Okupili smo mlad, propulzivan, visokoobrazovan i visoko motiviran tim kojeg čine:

 • 36% žena i 64% muškaraca
 • Gotovo 60% visokoobrazovanih radnika od čega je više od 40% inženjerskog profila
 • Prosječna starost u grupi Energia naturalis je 36 godina

TEMELJNI PRINCIPI NAŠEG POSLOVANJA

 • Zadovoljstvo krajnjih korisnika
 • Poštivanje strogih sigurnosnih normi i pravila struke
 • Visoki stupanj profesionalnosti u pristupu poslu
 • Unapređivanje znanja i ljudskih potencijala
 • Primjena novih tehnoloških rješenja

Primjenjujući tehnologiju, znanje i poslovnu izvrsnost, kao pouzdan i stabilan energetski partner, želimo doprinositi poboljšanju kvalitete života i poslovnih rezultata naših privatnih i poslovnih korisnika.

POVIJEST PPD-a

 • Prvo plinarsko društvo osnovano je 2001. godine suradnjom domaćih i stranih investitora.
 • Do 2006. godine izgrađena je PPD-ova distributivna mreža prirodnog plina na području Vukovara i devet okolnih općina (Bogdanovci, Borovo, Tompojevci, Negoslavci, Tovarnik, Nijemci, Markušica, Tordinci i Trpinja).
 • 2010. godine Energia naturalis postaje vlasnik PPD-a, čime PPD postaje tvrtka u isključivo hrvatskom vlasništvu. Slijedi restrukturiranje nakon kojega se PPD počinje intenzivno pripremati za otvaranje tržišta prirodnog plina.
 • U studenom 2011. godine Prvo plinarsko društvo potpisuje ugovor o prodaji plina s tvrtkom Gradska plinara Zagreb – Opskrba d.o.o., opskrbljivačem na distribucijskom sustavu grada Zagreba i okolice. Isporuka je počela 01. siječnja 2012. godine i time je i stvarno liberalizirano hrvatsko tržište prirodnog plina.
 • Sljedećih godina učinjene su značajne investicije u ljudske i tehničke resurse.
 • Danas je PPD jedan od najznačajnijih subjekata na tržištu plina i najveći uvoznik prirodnog plina u Republici Hrvatskoj koji opskrbljuje najveće kupce.
plinko