povratak

Zašto prirodni plin?

Prirodni plin je najisplativiji primarni energent, kako za uporabu u kućanstvima za potrebe grijanja i kuhanja, tako i u industriji.

Prednosti i uštede

Uzevši u obzir sve bitne parametre i činjenice o različitim energentima trenutno dostupnima na tržištu, prirodni plin je najisplativiji energent s velikim potencijalom za budućnost.

Prednost prirodnog plina u odnosu na druge energente je što se mjesečni trošak grijanja plaća nakon što se ugrijete, tj. nakon izvršene potrošnje, što nije slučaj s ostalim energentima koje prvo morate kupiti da biste ih mogli koristiti. Za korištenje Vam ne trebaju dodatni spremnici, prirodni je plin dostupan u svako doba, a uporaba može započeti na pritisak jedne tipke ili čak automatski, programiranjem termostata u vašem domu, čime Vam jamčimo najveći stupanj komfora u usporedbi s drugim energentima.

Zahvaljujući relativno dugoj povijesti eksploatacije i stečenom iskustvu u plinskoj struci, plin je danas vrlo siguran za uporabu. Osim toga, današnja napredna trošila najveći tehnološki razvoj doživljavaju upravo u plinskoj branši i postižu vrlo visoku učinkovitost.

Uzmemo li u obzir sve činjenice vezane uz ovaj energent, jasno je da je prirodni plin atraktivan širokom spektru potrošača. Savjesnim korištenjem ostvarujete uštede veće i od 50% u odnosu na druge dostupne energente.

Očuvanje okoliša

Prirodni plin je ekološki najprihvatljivije fosilno gorivo jer njegov glavni sastojak, metan, sagorijeva gotovo u potpunosti i pri tome ne nastaje pepeo. Prirodni plin ima manju emisiju ugljičnog dioksida (CO2) od nafte i ugljena, pa se njegovim korištenjem smanjuje emisija stakleničkih plinova. Bitno je napomenuti da njegova ekološka prihvatljivost ne utječe na njegovu iskoristivost, već omogućava manje zagađenje okoliša uz zadržavanje visokog stupnja iskorištenja i komfora uporabe.

Sastav i porijeklo

Prirodni plin je plinska smjesa različitih ugljikovodika od kojih je najveći udio (veći od 90%) metana (CH4). U manjim količinama prisutni su ostali ugljikovodici (etan, propan, butan i primjese težih ugljikovodika), te ugljični dioksid (CO2) i dušik (N2), a moguća je i pojava helija, sumporovodika, argona, vodika, živinih i drugih para. Porijeklo, vrsta i udio tih primjesa u prirodnom plinu ovise o vrsti matičnih stijena, o utjecaju magmatskih, odnosno hidrotermičkih procesa u litosferi i o procesima migracije prirodnog plina. Metan, kao glavna komponenta prirodnog plina, je bezbojan plin koji gori modrim plamenom.

Prirodni plin se vadi iz podzemnih nalazišta na dubinama od nekoliko metara do preko 5 kilometara. Pronalazi se u propusnim slojevima sedimentnih i eruptivnih stijena, a može ga se pronaći u samostalnim nalazištima ili zajedno sa naftom. Kad se izvadi iz zemlje, prirodni plin se transportira cjevovodima u plinovitom stanju, ili brodovima i cisternama u ukapljenom stanju.

 

plinko