Hr / Eng

Obavijest o pripajanju društva Prvo plinarsko društvo-opskrba poslovnih korisnika d.o.o. društvu Prvo plinarsko društvo d.o.o.

Prvo plinarsko društvo d.o.o. od 1. kolovoza 2019. preuzima sve poslovne funkcije te pravne odnose, imovinu i obveze društva Prvo plinarsko društvo - opskrba poslovnih korisnika d.o.o..

09.08.2019.
Poštovani,
 
U skladu sa ranijom obavijesti još jednom Vas obavještavamo da je dana 26.06.2019. sklopljen ugovor o pripajanju društva Prvo plinarsko društvo - opskrba poslovnih korisnika d.o.o.; Gospodarska zona 13, Vukovar 32000, Hrvatska; OIB: 56292881789; upisanog u sudski registar Trgovačkog suda u Osijeku pod brojem MBS: 030145413; koje se kao pripojeno društvo, pripojilo društvu: PRVO PLINARSKO DRUŠTVO d.o.o., Gospodarska zona 13, Vukovar 32000, Hrvatska; OIB: 58292277611, upisanom u sudski registar Trgovačkog suda u Osijeku pod brojem MBS: 030070559, kao Društvu preuzimatelju.
Trgovački sud u Osijeku je rješenjima br. Tt-19/4441-2 i Tt-19/4444-2 od dana 01.08.2019. upisao u sudski registar činjenicu pripajanja.
 
Danom upisa pripajanja, tj. 01.08.2019. društvo Prvo plinarsko društvo - opskrba poslovnih korisnika d.o.o.kao pripojeno društvo, prestalo je postojati, a društvo PRVO PLINARSKO DRUŠTVO d.o.o., kao društvo preuzimatelj nastavlja svoje poslovanje sa svim svojim pravima i obvezama, te vas obavještavamo kao univerzalni pravni sljednik pripojenog društva da preuzimamo na sebe svu imovinu i sva prava i obveze društva: Prvo plinarsko društvo - opskrba poslovnih korisnika d.o.o.
 
Pripojeno društvo, Prvo plinarsko društvo - opskrba poslovnih korisnika d.o.o., prenijelo je na društvo preuzimatelja, PRVO PLINARSKO DRUŠTVO d.o.o. , svu svoju imovinu u cijelosti sa svim pravima i obvezama sa stanjem na dan upisa pripajanja u sudski registar kod Trgovačkog suda u Osijeku, tj. 01.08.2019. godine. Društvo preuzimatelj, PRVO PLINARSKO DRUŠTVO d.o.o. , preuzima sve poslovne funkcije (pravne, računovodstvene, prateće i sl.) te sve pravne odnose, svu imovinu i obveze pripojenog društva na dan 01.08.2019. godine.
 
Ova obavijest dostavit će se kupcima, dobavljačima i poslovnim partnerima te se objavljuje na ovom mjestu na stranici ppd.hr. 
 
 
 
Prvo plinarsko društvo d.o.o.
 
Logo PPD