Hr / Eng

Odluka o iznosu tarifnih stavki za distribuciju plina

Ovom Odlukom određuju se iznosi tarifnih stavki za distribuciju plina za energetske subjekte za godine drugog regulacijskog razdoblja 2017. – 2021.

16.02.2017.

Na temelju članka 11. stavka 1. točke 10. Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti (»Narodne novine«, broj 120/12) i članka 29. Zakona o energiji (»Narodne novine«, broj 120/12, 14/14 i 102/15) Hrvatska energetska regulatorna agencija je na 27. sjednici Upravnog vijeća održanoj 16. prosinca 2016. donijela ODLUKU O IZNOSU TARIFNIH STAVKI ZA DISTRIBUCIJU PLINA.

Logo PPD