Hr / Eng

Važna obavijest krajnjim kupcima kategorije kućanstvo

Obavještavamo Vas kako Ugovori o opskrbi plinom sklopljeni između krajnjih kupaca kategorije kućanstvo i Prvog plinarskog društva prestaju s danom 30. rujna 2022. godine.

27.09.2022.

Poštovani korisnici,

obavještavamo Vas kako Ugovori o opskrbi plinom sklopljeni između krajnjih kupaca kategorije kućanstvo i Prvog plinarskog društva d.o.o, Gospodarska zona Vukovar 13, Vukovar prestaju s danom 30. rujna 2022. godine.

U skladu s Odlukom Upravnog vijeća Hrvatske regulatorne agencije (HERA) od dana 23. rujna 2022. godine o početku pružanja javne usluge opskrbe plinom krajnjim kupcima kategorije kućanstvo kojima prestaje ugovor o opskrbi plinom, svi kupci kategorije kućanstvo čiji ugovori prestaju s danom 30. rujna 2022. godine automatski će biti prebačeni opskrbljivaču u obvezi javne usluge bez potrebe slanja obrasca za promjenu opskrbljivača.

Radi potrebe razgraničenja ugovornih odnosa, pozivamo sve kupce na dostavljanje očitanja stanja plinomjera na dan 30. rujna 2022. Podaci se mogu dostaviti telefonski na broj: 032/450-970, poštom na adresu: Prvo plinarsko društvo d.o.o., Gospodarska zona Vukovar 13, 32000 Vukovar ili putem e-maila: info@ppd.hr.

Kontakt podaci opskrbljivača u obvezi javne usluge za Vaše distribucijsko područje su:
HEP-plin d.o.o., Cara Hadrijana 7, 31000 Osijek, telefon: 0800 88 13, e-mail: kontakt.hepplin@hep.hr 

Za sva pojašnjenja stojimo Vam na raspolaganju na broj telefona: 032/450-970 ili e-mail: info@ppd.hr.

Logo PPD